KOOPERACJA

Mgr Dominik Dyczkowski, LL.M. (Master of German and Polish Law)

Dominik jest podwojnym magistrem polsko- niemieckich studiow prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odra oraz na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań badawczych leży szeroko rozumiane prawo gospodarcze , ze szczególnym uwzględnieniem prawa morskiego, budowlanego i nowych technologii. Dominik zbierał swoje doświadczenie pracując w kancelariach adwokackich w Polsce i w Niemczech oraz w jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce. Biegle wlada jezykiem polskim, niemieckim oraz angielskim. Dominik prowadzi sprawy naszych klientów na terenie Polski i północnych Niemiec.

Specjalizacje:

  • - ADR - w szczególności postępowania przed sądami polubownymi i postępowania post-arbitrażowe
  • - prawo morskie
  • - prawo budowlane
  • - prawo nowych technologii

Kontakt dominik@dyczkowska.ch

Tel: +48 532 785 910 (PL)

Kancelaria Komornicza przy Sadzie Rejonowym w Slubicach, PL
Komornik Cezary Grzelewski

http://komornikgrzelewski.pl/

mbh Attorneys-at-Law, Zürich CH

http://mbh-law.ch/

Bailiff by the I Civil Court in Slubice, PL
Cezary Grzelewski

http://komornikgrzelewski.pl/

mbh Attorneys-at-Law, Zürich, CH

http://mbh-law.ch/